За кухнята - съдове    
ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ за съхранение и пренасяне    
   
 
 
 арт.№: Продукт Размер  Обем
 88324  Кутия/Контейнер   48/32/32см 34л
 88325  Кутия/Контейнер   48/32/24см 27.7л
 88326  Кутия/Контейнер   см 17л
 88327  Кутия/Контейнер   44/30/17см 15л
 88328  Кутия/Контейнер   38/26/15см 10л
 88329  Кутия/Контейнер   30/21/13см
 
   
 
 арт.№: Продукт Размер  Обем
 88330  Кутия/Контейнер-колела   60/40/40см 60л
 88331  Кутия/Контейнер-колела   60/40/32см 50л
   
  
 
 арт.№: Продукт Размер  Обем
 88332  Кутия/Контейнер-плитка   48/32/20см 20.6л
 88333  Кутия/Контейнер-плитка   44/30/12см 10.3л
88334 Кутия/Контейнер-плитка   38/26/10см 6.8л
88335 Кутия/Контейнер-плитка   20/21/9см 3.5л
88336 Кутия/Контейнер-плитка   26/17/8.5см 2.2л
   
    
За кухнята - съдове    
ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ за съхранение и пренасяне    
 
ВАНИ / ТАВИ     
   
 
 
 арт.№: Продукт Размер  Обем
 88337 Вана/Тава   54/38/8см 15л
 88338 Вана/Тава   48/33/8см 11л
 88339 Вана/Тава   43/29/8см 8.5л
 88854 Вана/Тава   34/23/7см
 88340 Вана/Тава   29/20/6см
 
   
 
 арт.№: Продукт Размер  Обем
 88341 Вана/Тава-дълбока   44/34/15см 18л
   
   
 
 арт.№: Продукт Размер  Обем
 88342 Вана/Тава-прозрачна   46/34/9см 10л
 88343 Вана/Тава-прозрачна   41/30/8см
 88344 Вана/Тава-прозрачна   36/26/7.5см 4.5л
 88345 Вана/Тава-прозрачна   30.5/22/6.5см
 88346 Вана/Тава-прозрачна   25/17.5/6см 1.7л