Посочените цени на страницата са без ДДС.
 
 
Меламинови гастронорми GN 1/1
арт.№: Продукт Цвят Обем Цена 
13628  GN 1/1- 20 бяла 1,2л 32,90лв
13684  GN 1/1- 20 черна 1,2л 32,90лв
13629 GN 1/1- 65 бяла 6,6л 46,70лв
136107 GN 1/1- 65 черна 6,6л 46,70лв
136627 GN 1/1-100 бяла 14.0л 50,90лв
136628 GN 1/1-100 черна 14.0л 50,90лв
   
   
Гастранорми меламин GN 1/2
арт.№: Продукт Цвят  Обем Цена
136106 GN 1/2- 20 бяла 1.25л 17,60лв
136108 GN 1/2- 20 черна 1.25л 17,60лв
13630 GN 1/2- 65 бяла  4.00л 28,40лв
136109 GN 1/2- 65 черна  4.00л 28,40лв
13691 GN 1/2-100 бяла  6.50л 33,90лв
13692 GN 1/2-100 черна  6.50л 33,90лв
   
   
Меламинови гастронорми GN 1/3
арт.№: Продукт Цвят  Обем Цена
136602 GN 1/3- 20 бяла 0.75л 13,90лв
136105 GN 1/3- 20 черна 0.75л 13,90лв
13631 GN 1/3- 65 бяла 2.50л 16,80лв
136110 GN 1/3- 65 черна 2.50л 16,80лв
13693 GN 1/3-100 бяла 4.00л 27,40лв
13694 GN 1/3-100 черна 4.00л 28,88лв
   
   
Меламин GN 1/4
арт.№: Продукт Цвят Обем Цена
13632 GN 1/4- 65 бяла 1.8л 14,90лв
136111 GN 1/4- 65 черна  1.8л 14,90лв
136104 GN 1/4-100 бяла  2.8л 18,90лв
   
   
Гастронори меламин GN 1/6
арт.№: Продукт Цвят Обем Цена
13689 GN 1/6-100 бяла 1.6л 15,90лв
136112 GN 1/6-100 черна 1.6л 15,90лв
   
   
Меламин GN 2/4
арт.№: Продукт Цвят Обем Цена
13682 GN 2/4- 20 бяла  1.25л 17,90лв 
13683 GN 2/4- 20 черна  1.25л 17,90лв 
   
   
Капак поликарбонат за гастро съд
арт.№: Продукт Размер Цена
№:136113 GN 1/1 530/325мм 14,90лв 
№:136114 GN 1/2 325/265мм 9,20лв 
№:136115 GN 1/3 325/176мм 6,50лв 
№:136116 GN 1/4 265/162мм 5,40лв 
№:136117 GN 1/6 176/162мм 3,75лв