Порцеланови чинии, чаши и аксесоари 
            Gural порцелан 
 серия: DELTA  
 Чиния  Чиния дълбока  Чиния за паста  Елипса
 Код:  Код:  Код:  Код:
 №:32401     чиния 16см  №:32411     чиния 22см  №:32142    чиния 30см  №:32412    елипса 21х14см
 №:32402     чиния 17см      №:32413    елипса 24х17см
 №:17662     чиния 18см      №:32414    елипса 29х20см
 №:17663     чиния 20см      №:32415    елипса 34х24см
 №:32405     чиния 22см      №:32416    елипса 39х27см
 №:32406     чиния 23,5см      
 №:32407     чиния 26см      
 №:32408     чиния 27см      
 №:32409     чиния 30см      
 №:32410     чиния 32см      
 Плато  Купа  Купа Жокер  Шола с подложка
 Код:  Код:  Код:  Код:
 №:88172     плато 14х10см  №:32417          купа 14см  №:32419 купа   40ml/  6см  №:88179     подложка14см
 №:88173     плато 17х12см  №:32418          купа 23см  №:57511 купа   90ml/  8см  №:88180         шола 380ml
 №:88174     плато 20х16см  №:32427          купа 27см  №:32420 купа 180ml/10см  
     №:17721 купа 380ml/12см  
     №:88177 купа 660ml/14см  
     №:88178 купа 980ml/16см  
  Супник  Чаша с подложка   Чайник  Кафеник
  Код:  Код:   Код:  Код:
  №:88181             3200ml  №:88182                  60ml   №:88185               500ml   №:32422                500ml
   №:32427                  90ml   №:88186               750ml   №:32423                900ml
   №:88183                140ml   №:88187              1000ml  
   №:32428                170ml    
   №:88184                230ml    
 Каничка за мляко  Сосиера с подложка   Захарник     Съд за горчица
 Код:  Код:   Код:     Код:
 №:88190                100ml  №:88183      сосиера 400ml   №:88185         180ml/10см     №:88186                90ml 
 №:32421                200ml  №:88184     подложка 17см    
 №:88192                300ml      
 Солница/Пиперница  Салфетник  Поставка клечки за зъби  Кокотиера
 Код:  Код:  Код:  Код:
 №:32425         солница  №:32430  №:57506  №:88188
 №:32426     пиперница      
 
 Ваза   Свещник   Пепелник  Чаша мляко 
 Код:   Код:   Код:  
 №:88189          ваза 13см   №:88190   №:32424                  9см  №:17717    300мл