Порцеланови чинии, чаши и аксесоари 
            Gural порцелан 
 серия: X-TAMBUL  
  Чиния   Чиния дълбока  Чиния паста   Елипса
  Код:   Код:   Код:   Код:
  №:32801     чиния 17см   №:32809     чиния 22см   №:88088     чиния 30см   №:88089   елипса 20х16см
  №:32802     чиния 19см        №:32808   елипса 24х19см
  №:32803     чиния 21см       №:32810   елипса 29х23см
  №:32805     чиния 23см       №:88091   елипса 34х27см
  №:32804     чиния 25см       №:88092   елипса 39х31см
  №:32806     чиния 27см      
  №:32807     чиния 30см      
  №:88087     чиния 32см      
  Купа  Купа Жокер   Чаша с подложка     Чайник
  Код:  Код:   Код:     Код:
  №:88093       купа 15см  №:88094  купа  40ml/  6см   №:32813                90ml     №:88098                400ml
  №:32811       купа 19см  №:88095  купа  90ml/  8см   №:88118               140ml     №:88099                600ml
  №:32812       купа 25см  №:88096  купа 180ml/10см   №:88120               170ml     №:88100                800ml
    №:88097 купа 380ml/12см   №:32814               230ml     №:88101              1000ml
  Каничка за мляко  Захарник  Сосиера с подложка  Солница/Пиперница
  Код:  Код:  Код:  Код:
  №:88102                100ml  №:88105                180ml  №:88106    сосиера 400ml  №:88108               солница
  №:88103                150ml    №:88107   подложка 14см  №:88109            пиперница
  №:88104                300ml      
  Салфетник  Съд за горчица  Поставка клечки за зъби  Кокотиера
  Код:  Код:  Код:  Код:
  №:88110     салфетник  №:88111                90ml  №:88112  №:88113
  Ваза   Свещник  Пепелник  Шола с подложка
  Код:   Код:  Код:  Код:
  №:88114       ваза 13см   №:88115  №:88116     пепелник 9см  №:88117                 380ml
   
Супник   3200мл
№32815