Меламинови плата за сервиране и презентация
   
         
Посочените цени на продуктите са без включен ДДС.
         
Плато меламин GN 1/1 52Х32см
"каменна плоча"
№1361039      бяло
№1361040     черно
 
Плато меламин GN 1/2 32Х26см
"каменна плоча"
№1361037      бяло
№1361038    черно
 
Плато меламин  30Х16,5см
"каменна плоча"
№1361035       бяло
№1361036      черно
     
Плато меламин
№136515     19x64.5см
№136590     19x44.5см
  Плато меламин
№136514     19x64.5см
№136591     19x44.5см
         
Плато меламин
№136541  
  19.5х19.5см
№136543  
  24.5х24.5см
№136555    29.0х29.0см
  Плато меламин
№136542    19.5х19.5см

№136544    24.5х24.5см
№136547    29.0х29.0см
 
Плато поликарбонат
45х21х6,5см
№136173   бяло
№136174   черно
         
Меламин плато
45x30см
№136170   бяло
№136503   черно
 
Меламин плато
35x25см
№136516   бяло
№136517   черно
 
Меламин плато  32.5x53см
№136501   бяло
№136502   черно
   
Меламин плато
25х43см
№136520  
  Меламин плато
25х43см
№136592
  Меламин плато
25х43см
№136598
   
Плато поликарбонат
25x40см
№136510   бяло
№136511   черно
 
Плато поликарбонат
20x30см
№136508   бяло
№136509   черно
 
Плато поликарбонат 10x30см
№136505    бяло
№136504    черно
         
Плато поликарбонат
15x30см
№136506   бяло
№136507   черно
 
Плато меламин
елипса 31x47хН4см
№136479   бяло
№136480   черно
 
Плато меламин
елипса 26x40хН4см
№136477   бяло
№136478   черно
         
Плато меламин
листо 51x20хН5см
№136438   бяло
 
Плато меламин
листо 51x20хН5см
№136364   черно
 
Плато меламин
листо 51x20хН5см
№136363  червено
     
Плато меламин
60x18хН4см
№136322   бяло
 
Плато меламин
60x18хН4см
№136321   черно
 
Плато меламин
60x18хН4см
№136362  червено
   
Плато меламин
елипса 40.5x29.5хН5см
№136433   бяло
 
Плато меламин
елипса 40.5x29.5хН5см
№136593   черно
 
Плато меламин
елипса 40.5x29.5хН5см
№136594  червено
   
Плато меламин
елипса 65x20хН4см
№136324   бяло
 
Плато меламин
елипса 65x20хН4см
№136323   черно
 
Плато меламин
елипса 65x20хН4см
№136595  червено
   
Плато меламин
ф45.5Н3см
№136435   бяло
 
Плато меламин
ф32.5см
№136320   бяло
№136319   черно
 
Плато поликарбонат
ф50см
№136260   бяло
         
Плато меламин
x47.5см
№136307  червено
№136156  черно
№136157  бяло
 
Плато меламин
35x35см
№136297 червено
№136159  черно
№136158  бяло
 
Плато меламин
45x28x1см
№136306  червено
№136161  черно
№136160  бяло
   
Плато меламин
25x43см
№136305   червено
 
Плато меламин
35x20см
№136152      черно
№136153      бяло
№136754      червено
 
Плато меламин
15x35см
№136304     червено
№136150     черно
№136151     бяло
       
Меламиново плато на столче
136344    35х35х10,5см
136342    30х30х10,5см
136340       25х25 х 7см
136338       20х20 х 7см
 
Меламиново плато на столче
136343     35х35х10,5см
136341     30х30х10,5см
136339       25х25 х 7см
136337        20х20 х 7см