серия:  LONDON
 
aрт.№:29166
 Вместимост:   397ml
 Височина:  140mm
 Диаметър:  83mm
 
aрт.№:29167
 Вместимост:  358ml
 Височина:  111mm
 Диаметър:  90mm
 

 серия:  SUBERT
 
aрт.№:29164
 Вместимост:  349ml
 Височина:  149mm
 Диаметър:  64mm
 
aрт.№:29165
 Вместимост:   316ml
 Височина:   94mm
 Диаметър:78mm
 

 серия:  MIKONOS
 
aрт.№:88029
 Вместимост:  460ml
 
aрт.№:88030
 Вместимост:  343ml
 

 серия:  VIENA
 
aрт.№:88031
 Вместимост:  448ml
 
aрт.№:29270
 Вместимост:  360ml
 

серия: MONAKO
 
aрт.№:29268
 Вместимост:  300ml
 
aрт.№:29269
 Вместимост:  200ml
 

серия: NIZA
 
aрт.№:29168
 Вместимост:  362ml
 Височина:  146mm
 Диаметър:  88mm
 
aрт.№:29169
 Вместимост:  325ml
 Височина:  101mm
 Диаметър:  88mm
 

серия: VIVALDI
 
aрт.№:29162
 Вместимост:  322ml
 Височина:  130mm
 Диаметър:  72mm
 
aрт.№:29163
 Вместимост:  247ml
 Височина:   85mm
 Диаметър: 85mm