Тенджера за миди емайл
≈V:(2550+1550)мл     ≈Ø:170мм
арт.№59657
  Тенджера за миди емайл
≈V:(2550+1550)мл     ≈Ø:170мм
арт.№59658
     
Тенджера за миди инокс
≈V:(3500+2300)мл     ≈Ø:200мм
арт.№88189
  Тенджера за миди инокс
≈V:(2750+1850)мл     ≈Ø:175мм
арт.№59645