Порцеланови чинии, чаши и аксесоари 
            Gural порцелан 
 серия: GALA  
 Чиния  Чиния дълбока   Плато   Купа
 Код:  Код:   Код:   Код:
 №:32301     18 /16x16/см  №:32307     23 /20x20/см   №:32308   плато 20х13см   №:88199      16 /14х14/см
 №:32302     21 /18x18/см     №:32309   плато 25х17см   №:32311      18 /16х16/см
 №:32303     25 /22x22/см     №:32310   плато 30х20см   №:32312      25 /22х22/см
 №:32304     27 /24x24/см      
 №:32305     29 /26x26/см      
 №:32306     32 /28x28/см      
   
 Чаша с подложка  Сосиера с подложка    
 Код:  Код:    
 №:32313                 90ml  №:32322      сосиера 400ml    
 №:32314               170ml  №:32323     подложка 20см    
 №:32315               230ml