АКРИЛНИ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛЕД.
ПОЛИКАРБОНАТНИ ШАМПАНИЕРИ. АКРИЛНИ КАНИ И ШЕЙКЪРИ.
ПОЛИКАРБОНАТНИ ЩИПКИ И ПОМОЩНИ ИНСТРУМЕНТИ.
- 40ºC  → + 120°C
                                             
   
Съд за съхранение на лед - акрилен, двустенен 10,0л
№1940016                                          бял
№1940017                                       черен
 
Съд лед акрилен, двустенен 1,0л
№1940021               бял
№1940022            черен
 
Съд лед акрилен, двустенен 0,7л
№1940021          бял
№1940022       черен
 
Поликарбонатна шампаниера 7,0л
№1940019 бяла
№1940020 черна
№1940018 прозрачна
 
Поликарбонатна шампаниера 5,5л
№1940010 бяла
№1940011 черна
№1940009 прозрачна
         
   
Поликарбонатна шампаниера 6,0л
№1940002 бяла
№1940003 черна
№1940001 прозрачна
 
Поликарбонатна шампаниера 5,0л
№1940005 бяла
№1940006 черна
№1940004 прозрачна
 
Поликарбонатна шампаниера 4,0л
№1940013 бяла
№1940014 черна
№1940012 прозрачна
             
   
Акрилна шампаниера
№19415    12.5л-ø50/h23см
 
Шампаниера акрилна кристал
№19422    7,6л-ø25/h23см
 
Шампаниера акрилна 
№19423     6.0л-ø27/h20см
         
       
Акрилна шампаниера 
№19419   4.0л-ø21/h22см
 
Шампаниера-кристал 
№19402   4.0л-ø21/h22см
 
Съд за лед-кристал 
№19420   2.0л-ø21/h14см
 
Акрилен съд за лед
№19421  2.0л-ø21/h14см  
             
         
Съд за лед акрил-мат
№19401   1.6л-ø16/h16см
 
Съд за лед акрил-мат
№19418   1.6л-ø16/h16см
 
Акрилна купа
№1931044   20х18см
 
Шeйкър акрил
№19414   0.8л-ø10/h26см
             
             
Кана поликарбонат
№15165        1.250л
 
Поликарбонатна кана
№194212   1.9л-ø14/h23cм
 
Поликарбонатна кана
№194213     1.4л-ø12/h20cм
 
Бостън шейкър
№194214  0.750л-ø9/h15cm 
             
       
Щипки за лед и сервиране
№194198    15см
№194199    23см
№194200    30см
 
Щипки за лед и сервиране
№194172    15см
№194174    23см
№194176    30см
 
Щипка за сервиране
№194201    23см
№194202    30см
 
Щипка за сервиране
№194178    23см
№194180    30см
             
       
Черпак за сос поликарбонат
№194166      25мл/22см
№194168      30мл/27см
№194170      30мл/33см
 
Черпак за сос поликарбонат
№194195      25мл/22см
№194194      30мл/27см
№194196      30мл/33см
 
Черпак за сос поликарбонат-прозрачен
№194167            25мл/22см
№194169            30мл/27см
№194171            30мл/33см
             
 
Поликарбонатна лъжица за сервиране
перфорирана
  28см 33см
бяла №194191 №194197
черна №194185 №19487
прозрачна №194186 №194189
 
Поликарбонатна лъжица за сервиране
  28см 33см
бяла №194192 №194193
черна №194187 №194186
прозрачна №194188 №194190